އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރަނީ

ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ސުކޫލު ކުދިން ބަލަހައްޓަނީ!

3 އަތޮޅެއްގެ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ގަމު ސްކޫލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޑަބަލްކޮށް ޖަމާކޮށްދިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ޕްރީ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ނ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ މެޗް ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ، ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި އުޅެންޖެހޭ ކުއްޖެއް