އެއަރޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ބައެއް ގަޑިތަކަށް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 30،000 އަށް

ކޮވިޑް-19ގެ އުސްއަލި: މާލޭގައި އެކަހެރިކޮށްފައި 61 މީހަކު އެބަހުރި

ޓެސްޓުކުރުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ އަމިއްލަ ގައިޑްލައިނަށް ތަބާނުވޭ

ފަރުވާދޭ ތިން މީހުންވެސް ތިބީ ވެލިދޫ ރިސޯޓްގައި

ދިރާގުން ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް 10 ޖީބީ ހިލޭ ދެނީ

ކާތަކެތީގެ ރަހަކިޔައި ރުޅި އައުމަކީ ސުންނަތުން ބޭރު ކަމެކެވެ!

ކޮވިޑް-19 ހަލުވިވަނީ، ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަން އިތުރުވަނީ

ކޯވިޑް-19: ދިރާގު ހުރިހާ ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ 10 ޖީބީ

ޔޫއީއޭގައި ދިވެެއްސަކަށް ކޯވިޑް-19 ނުޖެހޭކަން ޔަގީން ވެއްޖެ!