ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕަރގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ތިން ސްކޫލެއްގައި ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން 2083 ބުކިން ކެންސަލްކޮށްފި، %70 އަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން

ޗައިނާގެ ފަސް ސިޓީއެއްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ރާއްޖެއައުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވިއަނުން ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާއިން ބޭރުގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޮޕީއެއް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ

ޓީސީން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

މާޒިޔާ މެޗު އެއްވަރުވުމުން ޓީސީއަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ލައިސެންސް މެލޭޝިއާގައި އަދި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ޗައިނާގައި 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ތައްޔާރުކުރި ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައިފި

ހޫބެއިގައި ތިބި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހުން އަނބުރާ ދިޔުމުން، ކަރަންޓީނު ކުރަން ވަކި ރަށަކަށް