އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ނައިބްރައީސާ ކަމަލާ މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސް ކަމަށް ބައިޑެން: ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރަސީ ގަދަވެއްޖެކަމަށް

ސައިޑް އިފެކްޓް ފެނުނު ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރިއެއް ނޫން، ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނަށް އުންމީދު ބޮޑު!

ބައިޑެން އާއި ކަމަލާއަށް ރައީސް ޞާލިހު މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ އިތުރު 79 ކޭސް

އުންމީދަކީ ބައިޑެންއާއެކު ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވުން: ރައީސް

ބައިޑެންގެ ޔަޤީންކަން- ޤާނޫނު އަސާސީ ދިފާއު ކުރާނަން، ޑިމޮކްރަސީ ދަމަހައްޓާނަން

ހޯރަފުށީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 79 މީހުން!