އިންޓަޕޯލް ޑޭޓާބޭސް އެކްސެސް އިމިގްރޭޝަނަށް ދީފި

ޖޭއެސްސީގައި ވަކީލުން ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އީރާންގެ ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެގައުމުން ދޮގުކޮށްފި

ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު އިންތިހާބުކުރުމަށް، ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މައިންބަފައިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަކީ ދުނިޔެ މަތީގައިވެސް އުގޫބާތް ލިބޭނެ ކަމެއް - ހުތުބާ

ޖޭއެސްސީއަށް މެންބަރަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބު މިމަހު 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

"އިންސާނަކަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ވުރެ ބޮޑު ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދޭނޭ އެހެން ބަޔަކު ނުވޭ، އެމީހުންނަށް އިހުސާންތެރިވޭ"

ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން މޮރިޝަޝްއަށް ވަޑައިގެންފި

ދޯންޏެއްގެ ނަގިލި ނަގަން ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ނަގިލި ނަގަން މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި