27 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ގޮއްފުޅަނގީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 'ހަމަލާ'ގައި ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެެއްލުންތަކެއް

27 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ގޮއްފުޅަނގީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 'ހަމަލާ'ގައި ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެެއްލުންތަކެއް

ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް 866.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: މައްކާ ފިޔަވައި ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

ދައުރުވަމުންދާ ލަފުޒުތަކާ އެކެޑަމީއާ ގުޅުމެއް ނެތް!

"މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ލަފުޒުތަކަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ފާސްކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކެއްނޫން"

ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދު 500ށް!

ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރިފަހުން އެޗްޕީއޭގެ އަމުރަށް ފުލުހުން ކަންމަތީ ފިހާރައެއް ބަންދުކޮށްފި

މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަށް އަރައިފި