ގާސިމް އިބްރާހީމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާސިމް އިބްރާހީމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަގު ވަޒަން ނުކުރިޔަސް ދެމިހުންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި:ގާސިމް

ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްކަންދީފި

ކަނާތާއި ވާތާއި ބޯ މަތިންނާއި ފައި ދަށުން ވެސް ކޮރަޕްޝަން: ގާސިމް

ސިއްރު ވޯޓު ދިފާއުކުރައްވައި ގާސިމް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

އުސޫލެއް ނެތި އެމްޑީޕީން ވައްދާ އިތުބާރުގެ މައްސަލަތައް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ގާސިމް

އެއާޕޯޓް ލިބުމަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިގުތިސޯދަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް: ގާސިމް

ސިޔާސީ މަޝްރަޙު މިހާރު މިދަނީ ހޫނުވެ، ހައްދުފަހަޅަ އަޅައިގެން - ގާސިމް

ބޮޑު ދެ ޕާޓީއާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ: ގާސިމް