ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ރާއްޖޭގައި ޓްރެއިނިން އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވަނީ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ރާއްޖޭގައި ޓްރެއިނިން އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވަނީ

އެމްއެންޑީއެފު ކުންފުނި ޓުރިޒަމު ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ވަންނާނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުސޫލުން: އެމްއެންޑީއެފް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް އަވަސް ކުރުމަށް މަސީން ގޮވާލައިފި

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ މަހީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް މިފަހަރުވެސް މުޞްތަފާއަށް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޞްޠަފާގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި