ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާނަން: ޕީޖީ

އަސްކަރިއްޔާއިން އަބްދުﷲ ގާޒީ ގެންދިޔައީ ހިމާޔަތަށް ކަމަށް ވެދާނެ: އެމްޑީޕީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ފުލުހުން ފޮނުވި ޗިޓުގެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބާއްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން: ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިންގާ ކަންކަމާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަސް ވަކީލަކު އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު: ރައީސް އޮފީސް

ގާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބައި އަބްދުﷲ ގާޒީ މިނިވަންކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން: ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދޭ: ވަކީލުން

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން: ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދޭ: ވަކީލުން

ޑރ. ޖަމީލާއި އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ބޭރުގެ މިޝަންތަކަށް ދިނުމަށް ލަންކާ އަށް