އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގައި ޕީޖީއިން ގޮތެއް ނިންމަނީ

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ބިރުދެއްކި - އެޗްއާރްސީއެމް

މަޖުބޫރުކޮށްގެން އަބްދުﷲ ގާޒީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާލަން އުޅުނު: އެޗްއާރުސީއެމް

ޝަރުއީ ދާއިރާ ފެއިލްކޮށްލީ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު: ވެލެޒިނީ

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ނެގުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް އަންގާފައެއް ނެތް: އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

އާދިލާއި އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ޕާޓީއަކަށް!

އަބްދުﷲ ގާޒީއަށް ބިރުދައްކައި ގަޒްފުކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ބަލަނީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށްދަނީ