އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި

ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއްގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބަލައިނުގަންނަ މީހަކު އދ. ގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރެގެން ނުވާނެ: އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން: ޖޭއެސްސީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް ބޭނުން ކުރިކަން ހިންނަވަރު އަބްދުﷲ އިހުވާންގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން ލަސްވާނަމަ ޖޭއެސްސީ ދޮށުގައި ޓެންޓް ޖަހާނަން: އިބުރާ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އަބްދުﷲ ސައީދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންނެވީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް

ހައްޔަރުކޮށްގެން އަބްދުﷲ ހަމީދު ހާޒިރުކޮށްދޭން ފުލުހުނަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި