ނ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ މެޗް ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ، ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި އުޅެންޖެހޭ ކުއްޖެއް

މައިލޯ އިންޓާ ސްކޫލް ކްރިކެޓް ލީގްގެ ކުޅުން މާދަމާ ފަށަނީ

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ސްކޫލް ސިސްޓަމް

“ކަލަކު ވޮޑިގެންވުން” މިނަމުގައި ކުޑަހުވަދޫ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ސްކޫލް ތަކުގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދުހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެ

ސްކޫލް ކުއްޖަކު ގަހަކަށް ބަނދެފައި ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ