ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރަށް ވޯޓެއް އިތުރުވެއްޖެ

ދެފަހަރު ގުނައިގެން ވެސް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހަލީލަށް

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް އަލުން ގުނަން ނިންމައިފި

ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯޓު ގުނައިގެން ވެސް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހަލީލް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އާއިލީ އަރައިރުން ބޮޑު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ "ހޫނު" ގޮނޑި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހްސިނަށް އަނެއްކާވެސް ވޯޓެއް މަދުވެއްޖެ

ނިލަންދޫ ދާއިރާ ފިޔަވައި 84 ދާއިރާގެ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާ ފިޔަވާ 84 ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

އެންމެ ވޯޓެއްގެ ތަފާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމަށް ގެއްލިއްޖެ