މަޖިލިސް ހުއްޓުވަނީ މައުމޫން ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ތުހުމަތަށް އެ މަނިކުފާނު ރައްދު ދެއްވައިފި

މައުމޫން ރައީސް ނަޝީދާ ކުރައްވާ ސުވާލު: އެމްޑީޕީން މަޖިލިސް ހުއްޓުވުމުން ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވައި މިހާރު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަނީ ކީއްވެ؟

އަޅުގަނޑަކީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަސް ބުނާ މީހެއް ނޫން: މައުމޫން

މިއީ މައުމޫން އަޑީގައި ހުންނަވައިގެން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގަވާ ޣައިރު ގާނޫނީ ބަޣާވާތެއް: އަލްހާން

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ނުވަ ކުއްޖަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ހަދިޔާކޮށްފި

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ނުވަ ކުދިންނަށް ސްކޮލާޝިޕް ހަވާލުކޮށްފި

ޑީއާރްޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ މަގާމަށް އަންޑޭއާއި ރާމިޒް ހަމަޖެއްސީ އަސާސީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް: މައުމޫން

ޑީއާރުޕީގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ އަސާސީ ގަވައިދަށް އަމަލުކޮށްގެން: މައުމޫން

މައުމޫން ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހާސީނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރާ މައުމޫން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި