'ޖަލުގައި ބަޑި ޖެހީ ރައީސް މައުމޫނު އަމުރު ކުރައްވައިގެންނެއް ނޫން'

ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަމުގައި ޖަލުގައި ބަޑިޖެހި ހާދިސާގެ ހަގީގަތް ސާފުވާންޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ކޮވިޑް-19ގެ އާލާސްކަންފުޅުން ރައީސް މައުމޫނު ފަސޭހަފުޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ރައީސް މައުމޫނު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

ކޯވިޑް-19ގެ އާލާސްކަންފުޅުން ފަސޭހަފުޅުވެ ރައީސް މައުމޫނު ގެކޮޅަށްވަޑައިގެންފި

ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފައި، މިހާލަތުގައި ވެސް ޖާބިރު ދެއްކެވީ ފައިސާގެ ވާހަކަ!

މައުމޫނު ފަސްދާނުލުމުގެ ކުރިން ތަރިކަ މުދަލުން ދަރަނި ދައްކަވަން ޖާބިރު އެދިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވާނެގޮތެއްވާން މިޤައުމު ދޫކޮށްނުލާން ގައްސާން މައުމޫނު ގޮވާލައިފި

ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމަށް ވެރިން އަބަދުވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ ދައްކާ، މައުމޫނު ވެސް އެ ހުއްޖަތު ދެއްކެވި: ނަޝީދު