އެމްއެންޑީއެފްގެ ކާނަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލަށާއި އަހުމަދު ނިލާމަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ދީފި

އަލްހާނާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެމްޑީޕީ އަށް

އަބްދުﷲ ހަމީދާއި ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ފުރިހަމަކޮށްގެން ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން ދެ މައްސަލަ މިހާރު ވާނީ ބަލައިގެންފައި: ޖިނާއީ ކޯޓު

ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނެތިގެން ނާޒިމާއި އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ތަހުގީގަށް އަބްދުﷲ ހަމީދު ރައްދު ދެއްވުން: "އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ހިޔާނާތެއް، ވައްކަމެއް ނޯންނ

ޑިފެންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ ސައީދު ހަމަޖައްސައި، ސުޕްރީމް ކޯޓު މުލީއާގޭގައި ގާއިމްކޮށްފި

މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަށް ހަމަލަދިން މައްސަލައިގައި 29 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މާލެ ފޮނުވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަށް ހަމަލާ ދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަރާވަޑައިގަތުމުން ރަށުގެ ބަޔަކު އޭނާގެ ގަޔަށް ވެލި އުކައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ފަހު ރަށުނ