އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ އެއްކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ޖޭއެސްސީން ފިޔަވަޅު އެޅުން ހުއްޓުވުމުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ކުދި ރަށްރަށުގައި ބަނދަރު ހަދައިދޭކަށް ނޭދެން: އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް

މިއީ ބޭރު މީޑިއާތަކުން ސިފަކުރާ ކަހަލަ ހައްދުފަހަނައެޅުމެއް ނޫން: އަބްދުﷲ

މިއީ ބޭރު މީޑިއާތަކުން ސިފަކުރާ ކަހަލަ ހައްދުފަހަނައެޅުމެއް ނޫން: އަބްދުﷲ

އައްބާހާއި އަބްދުﷲ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެފި

އަބްދުﷲ ޤާސިމް މަރުވި މައްސަލައިގެ ވީޑިއޯ އާއްމުވެއްޖެ

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމާއި މުއްތޮލިބް އެކަކު އަނެކަކަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތު!