ދިރާގު ދިވެހި ލީގު: ވިކްޓްރީ، ވެލެންސިއާ މެޗު މިއަދު ހަވީރު، ވީބީ، މާޒިޔާ މެޗު މިރޭ

ވާރޭގައި ޖެހުމުން ކެންސަލްކުރި އަންހެނުންގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ބަކާ، ލޯންގޭ އަދި ފަޒްލީ ހޮވައިފި

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2010: ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބަކާ

އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ކުލަގަދަކޮށް ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް މާދަމާރޭ ބާއްވަނީ

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް މިމަހުގެ 28 ގައި

އިސްލާމީ ތައުލީމް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ހިނގާލުމެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވާ މުޒާހަރާގައި ވީހާ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވައިލައިފި

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންނާއި ޕާޓްނަރުން ގުރައިދު އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެހީ ދީފި

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: އައު އެވޯޑް އިފްތިތާހުކޮށްފި