ހަވީރު ނޫހުގެ ވާހަކަ މަނާސިކް ގްރޫޕުން ދޮގުކޮށްފި

ނަޝީދު ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުނުވެ މިއަދު ހަވީރު ފުރަނީ

ވައުދުގެ ދަތުރަށް ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު މާލެއިން ފުރާނެ: ދަތުރުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން

ލީޑާސް ޑައިލޮގުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ލީޑާސް ޑައިލޮގް ހަވީރު ފަށަނީ

ދިރާގު އީދު ޕެރޭޑް ހަވީރު، އީދު ޝޯ ރާޅުގަނޑުގައި މިރޭ

ތިނަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ޒަޙަމްވި ޒުވާނާ ހަވީރު މާލެ ގެންނަނީ

”ތިޔަކުދިން ޙާޞިލްކުރަންވީ..!“ މި ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ދަރުސެއް މާދަމާ ހަވީރު

އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭ އުތުރު ފަރާތުން ފަރަށް އަރާފައި ވަނީ ”އޮގަސްޓޯ ޝައުލްޓް“ ނަމަކަށް ކިޔާ އާގު ބޯޓެއް

”އަހަރުމެން ފަލަސްޠީން އެކަނިކޮށެއް ނުލާނަން“ މިނަމުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު