ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ޖޭޕީ އަށް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރު ކޯލީޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ވިސާމަށް

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ވިސާމަށް ލިބިއްޖެ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެމްޑީޕީން ވަކިވުމަށް ނިންމައިފި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި އަހުމަދު ރަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީ ކުރަން އިންޑިޔާއާއެކު ދެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި