ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އެހެން މީހަކާ ވެރިކަން ހަވާލުކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: އަންނިއަކީ މައުމޫނާ ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން: މައުމޫން އައްޑޫ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އޮތް ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމްދީން ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން މައުމޫން ކުރި ހޯއްދަވައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސާ ދެކޮޅަށް ރައީސް މައުމޫން އަބުރުގެ ދައުވާ އުފުއްލަވައިފި

މިހާތަނަށް ވެސް ކެތްތެރިކަމާ އެކު ސާބިތުވެ ހުންނެވި ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ މައުމޫން: މިނިސްޓަރު ނަޝީދު

ބޭރުން ނަގައިފައިވާ ދަރަންޏަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ބުރައަކަށްނުވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

ރިއާސީ އިންތުހާބު 2008: މި އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ އިސްލާމްދީންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނޭ އިންތިހާބެއް: މައުމޫން

ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ ފިސްތޯލައެއް ހިފައިގެން ހުރެއެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 15،000 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭނަން: މައުމޫން