ކޯޓުގެ ޗުއްޓީގައި ވެސް އުމަރު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ދެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނީ އެކަމަށް އުއްމީދު ކުރާތީ: އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ވަކިކުރި މައްސަލަ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރަން އުޅުމަށް ފަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑީއާރުޕީން އެދެފި

އުމަރު ޑީއާރްޕީގެ ލޯގޯ އާއި ލެޓާހެޑް ބޭނުން ކުރައްވަނީ ހުއްދަ ނެތި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

މުސްތޮފާ އާއި އާދިލުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ މަންޒަރު ބަލަން އެމްޑީޕީ ތައްޔާރުވޭ: އުމަރު

ޑީއާރްޕީ ލީޑް ކުރާނީ ޒެޑް ފެކްޝަނުންތޯ ތަސްމީންގެ ލީޑާޝިޕްތޯ ދެން ކަނޑައަޅާނީ ކޮންގްރެސްއިން: އުމަރު

މުއްލާ މުހައްމަދު އުމަރު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ހަބަރު ތާލިބާނުން ދޮގުކޮށްފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޑީއާރްޕީއަށް ފުރުސަތު ދީފި

ކޮންގްރެސްގައި ގެނައި ބަދަލުތައް ލަހުން ފޮނުވުމުން ޑީއާރުޕީގައި މިހާރު ލީޑަރެއް ނުހުންނާނެ: އުމަރު

އަނީސްގެ ކަށިތައް ކަމަށް ބުނާ ކަށިތަކަށް 800 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް އުމަރު ކުރާ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއްވި!