ކޯލިޝަނުން ގައުމީ އިއްތިހާދު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ރިޔާސީ އިންތިބާ 2008: މައުމޫން ގެންދަވަނީ އަންނިގެ އަގު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން: އިއްތިހާދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008 އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް: އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އަންނި ނިންމެވުކީ ޒިންމާދާރު ނިންމެވުމެއް: އިއްތިހާދު