ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އަންނި ނިންމެވުކީ ޒިންމާދާރު ނިންމެވުމެއް: އިއްތިހާދު