ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބުދުﷲ ޖާބިރު ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ކާށިދޫ ދައިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބުދުﷲ ޖާބިރު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.
ސީއެންއެމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖާބިރު ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.
މިކަމާއި ގުޅިގެން ޖާބިރުގެ ބަހެއް އަދިވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ޖާބިރު ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމަށް ސޮއި ކުރެއްވި ފޯމު އެޕާޓީއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީން ޔަގީންކޮށްދެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ