އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރުކުރަން ކުރި އަމުރަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފޮނުވި އަމުރަށް ސިފައިން މިފަހަރު ވެސް އަމަލެއް ނުކުރި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާ ވެސް ހިލާފަށް: ޑރ. ޖަމީލް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނޫން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުމުން ގައުމީ ޕާޓީން ރައްދުދީފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީން މުހުލަތެއްދީފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަމަލު ކުރީ ކުރިން ވެސް އަމަލު ކުރާ ގޮތަށް: ހައި ކޯޓް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނާއިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

މައްސަލަތައް ބަލައި ނިމެންދެން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ނުއިންނެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ވެސް އަމަލުކުރީ އާއްމު އުސޫލުން: ހައިކޯޓު