އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައި ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ކެންސަލްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވައި ބިރުދައްކަން: އިދިކޮޅު ޕީޖީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ އަބްދުﷲ އަނެއްކާ ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ގެއްލުވާލި ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރައްވަނީ

އަބްދުﷲ ޝާހިދަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން: ޕީޕީއެމް

އަބްދުﷲ ހާޒިރު ކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަދަނީ އިއްތިހާދު ހަދައިގެން އުޅޭތީ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ