ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ކަރަންޓު ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ކަރަންޓު ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ޕީކް ދުވަސްވަރު ކަރަންޓު ނުކެނޑި ހިދުމަތްދިނުމަކީ ތާރީހުގައި ލިޔެވޭނެ ކަމެއް: މުޣުނީ

ތިނަދޫ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ހަ މަސްތެރޭ ދާއިމީ ހައްލު ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ތިނަދުއަށް އަދިވެސް އެއްކޮށް ކަރަންޓު ނުލިބޭ

ތިނަދޫގައި ކަރަންޓު ނެތި 7 ގަޑިއިރު ފާއިތުވެއްޖެ

މަރޮށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކަރަންޓު ނެތި މިއަދަށް ފަސް ދުވަސްވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ގަސްތުގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ގަސްތުގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ މުޣުނީ ވަގުތުން މަގާމުން ދުރުކުރަން ގޮވާލައިފި