ކެމެރާއެއް ގެއްލުނުތާ 3 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހޯދާ ވަގަށް ނެގި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދާ ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ކޮމިޝަނަރ ރިޔާޒް

ގެއަކުން ވަގަށްނެގި ފައިސާތަކާ ގަހަނާތަށް ހޯދާ، 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ހިމާޔަތް ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ

ތެޔޮ ހޯދާ ބޯޓެއް މާލެ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްފި

ދެ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ސައިކަލުގައި ހުޅުޖެހި މައްސަލައިގާ ހޯދާ މީހާ ފުލުހުންނާ އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެއްޖެ

ބަހުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ: އައްޑޫ އެމްވީކޭ

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ހޯދާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މާ މަދުކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި

ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ: އައިއެމްޑީސީ

ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުދިން ފެންނައިރު ހުންނަނީ ގޯނާ ކޮށްފައި: ޕޮލިސް