ހަވަނަ މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ފަށައިފި

މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންނާ އެކު ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އިންޓަ ސްކޫލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށައިފި

އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރަނީ

ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ސުކޫލު ކުދިން ބަލަހައްޓަނީ!

3 އަތޮޅެއްގެ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ގަމު ސްކޫލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޑަބަލްކޮށް ޖަމާކޮށްދިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ޕްރީ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި