އަބުދުﷲ ޝާހިދު ވޯޓުން ސަލާމަތްވީ މައުމޫނަށް ސަލާން ޖަހައިގެން: މެމްބަރު ސަމީރު

ދައުލަތުގެ މުދަލައްވުރެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ސީދާ ދެވޭ އަނިޔާގެ އަގު މާބޮޑު: މެމްބަރު ބޮންޑޭ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާގު މުފީދު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ޔަހޫދީ ޕީއާރު ފާމެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ދެކޮޅުކަމަށް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން އަމަލުކުރަމުންދާގޮތާމެދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ޝަރީފު ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ޝަރީފު ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ޝަރީފު ކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ނުވަ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި