މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު މާދަމާ ރޭ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ފުލުހުން މެމްބަރު ހާމިދު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ގާސިމަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

މެމްބަރު އާޒިމަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ: ފުލުހުން

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ރޭ ހާޒިރުކޮށްފި

މެމްބަރު އާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި

މެމްބަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާރުގެ ބިއްލޫރި ތަޅާލައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލުން ޕީޕީއެމަށް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލުން ޕީޕީއެމަށް