ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު އާއިޝަތު ވެލެޒިނީ، ފަނޑިޔާރުން ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ބުނެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފި

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ އަޅުގަނޑާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ގާނޫނަކުން ދީފައިވާ ބާރެއް، ގާނޫނަކުން ބަދަލު ގެނެސް އެހެން ގޮތަކަށް ތަރުތީބުކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުކަމެއް ނޫން: މެމްބަރު ނަޝީދ

ސިފައިންގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްވި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު ހިޔާރުކުރެއްވީ ހަނުހުންނެވުމަށް

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލްހާނާއި ގަފޫރު އެމްޑީޕީ އަށް

ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބު ޒައީމް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ތޮއްޑޫ މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު ނިންމަވައިފި

މ. މެމްބަރު ނާޒިމްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށް، ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފި

އެމްއެމްއޭއިން 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް އާ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނ. މެމްބަރު ޔާމީން ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ: ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލިހުން ތ. މެމްބަރު އަފީފު ކަނޑައަޅައިފި