މެމްބަރު އާމިރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ އަންހެނުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މެމްބަރު ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދެފި

މެމްބަރު ހަމީދު ސުޕްރީމް ކޯޓު ޝަރީއަތުގައި "އޮޅުމަކުން" ދޮގު ހަދައިފި

ބަޔަކު ދިން އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން މެމްބަރު އާމިރު ލަންކާގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

މެމްބަރު އާމިރު ބަރަހަނާކޮށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ޝޭހް އިމްރާނާއި ޝަހީމްގެ ފަތިފުށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ: މެމްބަރު ނާޒިމް

މެމްބަރު މުޖުތާޒް ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ރަށެއް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް މެމްބަރު ހަމީދު އަރުވާލާނެ: ޑީޕީއާރުއެސް

(ނޫހަށް އެކަނި) މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ބްލެކްމެއިލް ކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

މެމްބަރު ނާޒިމަށް ހަމަލަދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި