އިއްތިހާދު އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓަކު ބޯޓު ދުއްވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ނަންތައް ހަމާ ނުކުރީ މަކަރާ އޮޅުވާލުންތައް ހުރީމަ: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަކީ ވާޖިބެއް، މިޔަންމާ ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގޮވާލަން: ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިހާދު

މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާގައި ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފުލުހުންނަށް ޕީޖީ ނުފޫޒުފޯރުވާ: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

މެމްބަރުންނަށް ދައުވާކުރަނީ ބިރު ދައްކަން، ޕީޖީގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް : އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ދައުވާ ކުރިޔަސް، މެމްބަރުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

މާލޭހިޔާގެ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ ނުހެދޭނެ، އެއީ ކޮރަޕްޝަން: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އަށް 1.9 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

ފުލުހުންވަނީ ކުނޫޒް ހިސޯރުކޮށްފައި އެއްޗެއް ޕްލާންޓްކޮށްފާނެތީ ކަންބޮޑުވަން : އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

24 ވަނަ ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަން ފުލުހުން ހުއްދަ ދީފި: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު