އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން ގޮވާލައްވައިފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޝެއީހް އިމްރާނާއި މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ޖޭއެސްސީއަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ހޮވައިފި

ހައި ކޯޓުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ކަނޑައަޅައިފި

އަބްދުﷲ އަބްްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ ޢަބްދުލްވައްހާބަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަން ދެއްވައިފި

މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ އަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުކަން ދީފި

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ކަމަށް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ

އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ނަމަވެސް އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަކިކުރުމަށް ރައީސް އެންގެވި: ޑރ. އަފްރާޝީމް

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ވެސް އެންމެފަހުން އެމްޑީޕީއަށް