މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ އަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުކަން ދީފި

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ކަމަށް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ

އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ނަމަވެސް އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަކިކުރުމަށް ރައީސް އެންގެވި: ޑރ. އަފްރާޝީމް

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ވެސް އެންމެފަހުން އެމްޑީޕީއަށް

އަޅުގަނޑު ދެން ގުޅޭނީ އެމްޑީޕީ، ނޫނީ އަދާލަތާ: އަބްދުﷲ އަބްދުއް ރަހީމް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، އަބްދުﷲ ވަހީދު ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ނުރައްކާ ބޮޑު ނުވަ މީހުން: އަބްދުﷲ ނަސީރު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ: ޕޮލިސް

އެއީ ބުހުތާން ދޮގެއް، އެއްވެސް އެލަވަންސެއް ނަގާފައެއް ނުވާނެ: ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު

ރިޔާޒު ރަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް: "މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު އަމަލު ކުރައްވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް،"

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ޔުނިވަސިޓީ ޕްރޮފެސަރުންނަށް ދޭ އެންމެ މަތީ އެއް ޝަރަފު އަބްދުﷲ ސައީދަށް އަރުވައިފި