"ނުފޫޒު ގަދަ ހުރަހެއް" ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ކާނަލްއަށް ފަހު "ނުފޫޒުގަދަ ހުރަހެއް" ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ތޮލްހަތު އެޗްއާރުސީއެމް އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ އެކަހެރިކުރީ ޑިފެންސުން: ނަޝީދު

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު އެކަހެރިކުރުމަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމެއް: ނަޝީދު

ރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ނުބައި ތަސައްވުރެއް ފަތުރަނީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު: ރިޔާޒް

އަބްދުﷲ ޝާއިރުގެ ކެންޑިޑެންސީ ބަލައިނުގަތް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވޭނެ: އެޗްއާރުސީއެމް

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ އަބްދުﷲ