މިއަދު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

މިއަދު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ހެންވޭރާއި ގަލޮޅުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

އައްޑޫގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިގައިވާ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރަނީ

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ޔޫކްރެއިންގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ވިލާތުގެ ވިއުގައާއި ގުޅާލައިފި

މިއަދު ހަވީރު ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ލަންކާގައި ކަރަންޓް 500 ޕަސެންޓް ބޮޑު ވެދާނެ

ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވިޔަސް ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑު ނުކުރާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި