ބޭރަށް ދާން ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ގޭގެ ކަރަންޓް މީޓަރުގެ ނަމްބަރު ފޮނުވަން ޖެހޭނެ!

ޕެނަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް މާދަމާ އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ފެން ބިލަކުން 235 ރުފިޔާ، ކަރަންޓް ބިލަކުން 500 ރުފިޔާ މާފުކޮށްދެވިއްޖެ: ފިނޭންސް

ފެން ބިލްތަކުން 10 މިލިއަން، ކަރަންޓް ބިލްތަކުން 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ދީފި

ކަރަންޓް ފިސްތޯލަ ބޭނުކުރާނީ ހާއްސަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފުލުހުން

ފުލުހުން ކަރަންޓް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

އައްޑޫއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ކަރަންޓް ފިސްތޯލަ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ފުލުހުން ކަރަންޓް ޓޭޒަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ދިވެހި ފުލުހުން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ކަރަންޓް ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ