ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވުމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކަރަންޓް ބިލުން 30000ރ. މަދުވެއްޖެ: އަސްލަމް

އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓް ނެތުމުން ޚިދުމަތް ނުލިބި ބަލިމީހުން އެނބުރި ރަށަށް

ބިލް ނުދައްކައިގެން ރަތަފަންދޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލި ގޭގެ އިން ބިލް ދެއްކުމުން ވެސް މައްސަލަ ހައްލުނުވާ ކަމަށް ރަށު އޮފީހުން ބުނެފި

އދ.މަހިބަދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ދެ އިމާރާތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލުން: މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވުމުން ހުއްޓާލައިފި

އދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ރަށު އޮފީސް ހިންގެވުން އޮމަދޫ ކައުންސިލަރާ ހަވާލުކޮށްފި

ނޯޓިސްއަކާ ނުލައި މުޅި މާލެ އިން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ނޮޅިވަރަމްފަރު ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮޅުފުށީ އިންޖީނުތައް ހަލާކުވެ 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓް ދިނުމަށް ދަތިވެއްޖެ

ބިލެއްފަހީގެ 10 ގެ އަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލި މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

މުލީއާގޭގައި ހަރުކުރި ސޯލާޕެނަލްތަކުން ސްޓެލްކޯއަށް ކަރަންޓް ވިއްކަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ