ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ދޭނެ އުސޫލުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅައިފި

މާލޭގެ ކުނި އުކައިދީ ކުނިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސޮއިކޮށްފި

ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮއްވައި މޫނުނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ދަންވަރު ނުކުމެ މާވަށު ކޯޓުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފި

އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: ވޯޓު ގުނަމުން ދަނިކޮށް ހަރުގެއިން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ހޯނޑެއްދޫ އިންޖީނުގޭގެ ކޭބަލެއްގައި ރޯވެ ރަށުން ގަޑިއެއްހާއިރަށް ކަރަންޓް ހިނގައްޖެ

ހުޅުދުއްފާރުން ކަރަންޓް ކެނޑިގެން ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފި

ގަމުގައި ކަރަންޓް ކަނޑައިލި ނުވަ ގެއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން ކަރަންޓްދީފި

މީޓަރު ހުއްޓުވި ކަމަށް ބުނެ ލ. ގަމުގެ ނުވަ ގެއަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

50 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ނެޓްވޯކް ސިސްޓަމެއް ވަތަނިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ފަސް ރަށުން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ