އަހަރު ނުވާ 381 ކުއްޖަކަށް މިދިޔަ މަހު ކޮވިޑް ޖެހުނު

އަހަރު ނުވާ 381 ކުއްޖަކަށް މޭ މަހު ކޮވިޑް ޖެހުނު

ކޮވިޑުގައި މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 39 މަރު، ގިނައީ ވެކްސިން ޖަހާފައި ނުވާ މީހުން

ލައިލަތުލްޤަދްރް ވިލޭރޭ ޙާޞީލުކުރުމަށް ސާބިތު ނުވާ ބާޠިލް ކަންކަން ކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑުވެދާނެ!: މުފްތީ މެންކް

ކޮވިޑާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅެއް ހަރުކަށި ކޮށްފި، މިހާރު ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެން 96 ނުވާ ޕީސީއާރު ގެންނަން ޖެހޭ

ރާއްޖެއަށް ދެން އާދެވޭނީ 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާއެކު

މެއި 3ން ފެށިގެން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ނެގެޓިވް ޓެސްޓާއެކު

އިބްރާގެ ރައްދު ޒިޔަތަށް: ސިއްރުން ރިޕޯޓެއް ނެރެ ތިކުރީ މަގާމާ އެކަށީގެން ނުވާ ކަމެއް

ބޭނުމީ ފެނުމުން ނުބައިކަމުން ވަސްވެސް ބަލަން ބޭނުން ނުވާ އެއްޗެއް ގިނަކުރަންހެއްޔެވެ؟ ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން ހެއްޔެވެ؟