އިންސާފު ގާއިމްވާ ކަމުގެ އިހްސާސް ނުވާ ނަމަ، އެއީ އިންސާފު ނެތުން ފަދަ ކަމެއް: ޝަހުދީ

ދެއަހަރު ނުވާ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުމުން، މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ދެއަހަރު ނުވާ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވުމުން، މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި

ސާޅީސް އަހަރު ނުވާ އެންމެންނަށް ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ދެއަހަރު ނުވާ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި ކާފައާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ދެއަހަރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކާފައާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ކިތަންމެ ގިނައިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ނަމަވެސް އިތުރު ނުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

ވިހޭތާ 30 ގަޑިއިރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ސެނެޓުން ނިންމައިފި