ކޮމްޕިއުޓަރު ހޯދަން ސްކޫލް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ސީއެޗްއެސްއީގެ ބެލެނިވެރިން އަތުން ފައިސާ ނަގަނީ!

މެދު ކަނޑައިލި ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ، ކެރަމް މުބާރާތް ބުރާސްފައްޗަށް

އިނގިރޭސިންގެ މޮޅު ސްކޫލް ސިސްޓަމް ފޭލްވެ، ގަޔަށް އަތް ލުމުގެ ހުއްދަ ޓީޗަރުންނަށް!

އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ނަސޯރާދީން ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް ސްކޫލް ދޮށަށް އެއްވެ، އަޑުގަދަކޮށްފި

ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް ވެސް ފަސްކޮށްފި

ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލް ވަންދެން ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ އާއި ކެރަމް މުބާރާތް މެދު ކަނޑައިލައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: ކަލާފަން ބަލިކޮށް އަރަބިއްޔާއިން ސެމީ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އަހުމަދިއްޔާ ކަށަވަރު ކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ކެރަމް: ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑުގެ މެޗުތަކުން ގަދަ އަށަކަށް 40 ކުޅުންތެރިން

އިންޓަރ ސްކޫލް ކެރަމް މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި