ސްކޫލް އިމަޖެންސީ ޕްލޭން ތަންފީޒް ކޮށްދޭން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ފަށައިފި

ހައި ސްކޫލް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލް ކުރުމަށް 72 އަހަރު ހޭދަވި!

ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އައްޑޫގައި ހިންގާނެ : ޝަވީދު

ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ވިލާ ހައި ސްކޫލް ކުދިން މެލޭޝިއާއަށް

އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔަބު ސްކޫލްކަށް ދަރުމަވަންތަ

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަން 150 ޑޮލަަރަށް ލަންކާއަށް!

ފުރަތަމަ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފި

މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

12 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރާއި ކަލާފާން ސްކޫލް ހޯދައިފި