ދެ ވަނަ ސްކޫލް ކުރިކެޓް ލީގްގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުޅުން ފަށައިފި

ދެވަނަ އިންޓަ ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހުމަދިއްޔާ ހޯދައިފި

ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ މަޑިފުށީ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ފެލިވަރު އިންޓަ ސްކޫލް ސްވިމިން މުބާރާތް: ސީނިއާ ގްރޫޕުން އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީން ސްކޫލަށް

ފެލިވަރު އިންޓަ ސްކޫލް ސްވިމިން މުބާރާތް: ސީނިއާ ގްރޫޕުން އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީން ސްކޫލަށް

ސްކޫލް ކުރިކެޓް ލީގް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަލާފާން ހޯދައިފި

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓަ ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ޕްރިންސިޕަލް ބަދަލުކުރުމުން ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ތޮއްޑޫގެ ސްކޫލް ބަންދުކޮށް ބެލެނެވެރިން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފި