އިންޓަރ ސްކޫލް ކެރަމް: ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑުގެ މެޗުތަކުން ގަދަ އަށަކަށް 40 ކުޅުންތެރިން

އިންޓަރ ސްކޫލް ކެރަމް މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: ހިތްދަތި ގޮތަކަށް އިމާދުއްދީން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް އަރަބިއްޔާ ހޯދައިފި

ފުރަތަމަ ސްމާޓް ސްކޫލް ކުޑަފަރީ ސްކޫލްގައި ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އިމްރާން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް އަހުމަދިއްޔާ ޖެހިލައިފި

ފުރަތަމަ ސްމާޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ކުޑަފަރީ ސްކޫލް ރައީސް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: ކަލާފާންގެ މައްޗަށް ގަލޮޅު މަދަރުސާ ކުރިހޯދައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އިމާދުއްދީނާ ވާދަކޮށް މަޖީދިއްޔާ މޮޅުވެއްޖެ

އިންޓަ ސްކޫލް ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހު ފަށަނީ