ނަޝީދާ އެކު ގާސިމް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުން ކޯލިޝަންގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މައުމޫން

ވައުދާއި އަހްދަށް ކަމޭ ނުހިތަނީ ޕީޕީއެމް: ގާސިމް

ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކުން ކަންތައް ނިންމާތީ ބިރުގަނޭ، އެކަމަކު ހައްގު ގޮތުގައި ހުންނާނަން - ގާސިމް

ކޯލިޝަން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބާރު އޮތީ ގާސިމް އަތްމަތީގައި - ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމް އިން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުން އުވާލަން – ގާސިމް

ނަމެއްވެސް އަނބުރާ ނުގެންނާނަން، ވޯޓު ވެސް ކާމިޔާބުކުރާނަން – ގާސިމް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ނަން އަނބުރާ ނުގެންދަވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާސިމް ކުރިމަތި ލެއްވިޔަސް ރައީސްކަމަށް ހޮވޭނީ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާ ފަރާތެއް - ރައީސް

ގާސިމް ދެއްވާ ބައި މިލިޔަން ރުފިޔާ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަން ކުރިމަތިލައްވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ހުރި އެތައް ކަމެއް ނުވެ ހުރުމުން: ގާސިމް