އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ހަމަލައިގެ ތަހުގީގު ފުޅާކުރަން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އެޗްއާރުސީއެމުން ގާސިމް ބައްދަލުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

"ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވޯޑް ފޯރ އެކްސެލެންސް" ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

މީހުން މާލެ ގެނެސް އަހުލީ ހަނގުރާމައެއް ފަށަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލާ ގޮވާލުމަށް ތާއީދު ނުކުރަން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އިންތިހާބާ ގުޅޭ މައްސަލާގައި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ޝައްކެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

އިންތިހާބާ ގުޅޭ މައްސަލާގައި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ޝައްކެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

ބޭރުގެ ނުފޫޒުގެ ވަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ވައްކަން ކުރުމަކުން ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ - ގާސިމް