މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ކެލާ ދާއިރާގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކޮށްފި

ލޯކަލް އިންތިހާބު 2011: ވޯޓު އެއްވަރުވި ފަސް ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި ފޯރިއެއް ނެތް!

ފެމެލީ ކޯޓުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންސާފުންތޯ ބަލައި ދިނުމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގޮވައިލައިފި

އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ޕްރޮޖެކްޓް: ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭންގައި ޔޫއެންޑީޕީއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ހުވާކުރުން ފަސް ކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ވޯޓު އެއްވަރުވި ފަސް ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ފޮށި ތިން ފަހަރު ގުނި އިރު ވެސް ތަފާތު ތިން ނަތީޖާއެއް!

ޑީއާރުޕީގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް އަތުން 1.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި މީހެއްގެ ނަން އިލެކްޝްންސް އިން ބާތިލްކޮށްފި