މެމްބަރު އިކްރާމްގެ ސުވާލެއް: ހިޔާ ފްލެޓުގައި އުޅޭ މީހުން އެކަނި ކީއްވެތޯ ހާއްސަކުރައްވަނީ؟

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި 4500 ރުފިޔާ ނެގުމަކީ އިންސާފުވެރިގޮތެއް: މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ސަރުކާރުގެ ހަތަރު ކުންފުނީގައި އެކަކު އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ: މެމްބަރު އާޒިމް

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އައްޑޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އެދިވަޑައިގެންފި

ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭ ގޯހެއް ނުހިނގާނެއޭ ބުންޏަސް މީހަކު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: މެމްބަރު އީވާ

42 ކިލޯގެ ޑްރަގް: ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ވަކިކޮށްފި

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ވާހަކައަކީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް: މެމްބަރު ނަޝީދު

މިއަދުގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރު ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި