މެމްބަރު އަލީ ވަހީދުގެ މަންމައާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ލަފު ހުރި ކުއްޖާގެ ސާޖަރީއަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެހީ ވެދެއްވަނީ

މެމްބަރު ޝަރީފް ހިމެނޭ މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ލޯނެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މެމްބަރު ޝަރީފް ހިމެނޭ މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ލޯނެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ގިނިކަންޏާ އަދިވެސް އިހުތިޖާޖުގައި

މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ގިނިކަންޏާ އަދިވެސް އިހުތިޖާޖުގައި

އެމްބީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރު އިގުބާލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި މެމްބަރު އާޒިމްގެ މައްޗަށް ބީއެމްއެލުން ދައުވާކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގައި ހިމެނޭ ރައީސްގެ މެމްބަރު ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫސުފް ނައީމު ވެސް ޑީއާރުޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި