މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އާދިލް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

މެމްބަރު އާދިލްގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނުލިބިގެން އިސްތިއުނާފާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމިފައި

އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ސަމީރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ފުލުހުން ރައްދުދީފި

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް: މެމްބަރު ނަޝީދު

މެމްބަރު ސަމީރުގެ ވާހަކަތަކަށް ފުލުހުން ރައްދުދީފި

އަބުދުﷲ ޝާހިދު ވޯޓުން ސަލާމަތްވީ މައުމޫނަށް ސަލާން ޖަހައިގެން: މެމްބަރު ސަމީރު

ދައުލަތުގެ މުދަލައްވުރެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ސީދާ ދެވޭ އަނިޔާގެ އަގު މާބޮޑު: މެމްބަރު ބޮންޑޭ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާގު މުފީދު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ޔަހޫދީ ޕީއާރު ފާމެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ދެކޮޅުކަމަށް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވެއްޖެ.