މެމްބަރު އާޒިމްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

މެމްބަރު އާޒިމް މަސްތުުވާތަކެއްޗައް ޕޮސިޓިވްވި: ފުލުހުން

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި މެމްބަރު އާޒިމް ހިމެނޭ

މުހައްމަދު ހުސެއިނާއި މަޑަވެލި މެމްބަރު މުއާޒް ޕީޕީއެމަށް

މުހައްމަދު ހުސެއިނާއި މަޑަވެލި މެމްބަރު މުއާޒް ޕީޕީއެމަށް

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މިރޭ ޕީޕީއެމް ސޮއިކުރައްވަނީ

މިގައުމުގައި އިންސާފު ގާއިމްވާނެ ދުވަހެއް ފެންނާކަށް ނެތް: މެމްބަރު ނާޒިމް

މި ގައުމުގައި އިންސާފު ލިބޭކަށް ނެތް: މެމްބަރު ނާޒިމް

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދާމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ތިން ސްކޫލަކަށް ފަރުނީޗަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި