އެލްޖީއޭގެ މެމްބަރު ކަމަށް 15 ކައުންސިލަރަކު ވާދަކުރައްވަނީ

މެމްބަރު ޝަރީފަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބި، މެޓްރިކްސް މޯޑަށް ޓިކެޓް ގެއްލިއްޖެ

މެމްބަރު ޝަރީފަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބި، މެޓްރިކްސް މޯޑަށް ޓިކެޓް ގެއްލިއްޖެ

މެމްބަރު ޝަރީފަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބި، މެޓްރިކްސް މޯޑަށް ޓިކެޓް ގެއްލިއްޖެ

މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސެން ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އުނގޫފާރު ގޮނޑިއަށް މެމްބަރު އަމީން ވާދަ ނުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

މެމްބަރު ޝިފާޒާއި އަހުމަދަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މެމްބަރު ޖޭފޯގެ ބައްޕަ ނިޔާވެއްޖެ

ޖޭޕީ އަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާ ނުލިބުމުން މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ވާދަނުކުރަން ނިންމައިފި

މެމްބަރު ނާޒިމާއި ސަލީމާއި ކެމްޕަސް ޑީޑީ އަށް ޓިކެޓް ލިބިއްޖެ