އެކަށީގެންވާ ސިކިއުރިޓީ ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑީއާރުޕީގެ އަހަރީ ހަފުލާގައި ޒައީމް މައުމޫން ބައިވެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ

މިރޭގެ މުޒާހަރާގައި ރައީސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އާއިލީ ނުފޫޒު ފަތުރައްވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑާއި ދުންޔާ މައުމޫން ވޯޓު ލީ އުމަރާ މެދު ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް: ގައްސާން

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހާޝިމްގެ މައްޗަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރައްވާ އަބުރުގެ ދައުވާ އަށް އޭނާ އިންކާރުކުރައްވައިފި

މިޞުރުގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތަކުން ރަން ވަނައެއް ހޯދި 10 އަހަރުގެ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ރައީސް މައުމޫން ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވައިފި

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ހަތަރު ސްކޮލަޝިޕެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިހާރު މި ފެންނަނީ ހައްގާއި ބާތިލާ ދެމެދު ހިނގާ ހަނގުރާމައިގެ ސިލްސިލާގެ ބޮޅުތަކެއް: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން

އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ޒަކާތް ދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކީރިތި ގުރުއާން ފުރަތަމަ ލިޔެވިފައި ވަނީ ނުކުތާ އާއި ފިލި ނުޖަހައިކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބުދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ