އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށްފި

އުމަރު އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ދިދަ 3 ދުވަސް ވަންދެން ބައިދަނޑިއަށް

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ތިން ދުވަހަށް ގައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަނީ

އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލާނީ ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި، އާންމުން ވަޅުލާ ތަނެއްގައި ވަޅުލުމަކީ ވަސިއްޔަތެއް!

އުމަރު ޒާހިރުގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަ ވެއްޖެ!

ކޮވިޑްގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ