އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް އުމަރު ނަސީރު ނިންމަވާގޮތް މިރޭ ހާމަކުރަނީ

ދެވަނަ ބުރުގައި ނިންމާ ގޮތެއް އުމަރު މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވަނީ

ދެވަނަ ބުރުގައި އަމަލު ކުރައްވާނެ ގޮތް، އުމަރު މިރޭ ހާމަ ކުރައްވާނެ

އޮތީ ކޮރަޕްޝަނުން އޭ ފާސް އޮތް ދެ ޕާޓީ – އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން: އުމަރު

ދެވަނަ ބުރާއިމެދު އުމަރު މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

2028 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އުމަރު ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ދެވަނަ ބުރަށް ގޮތް ނުނިންމަވާ އުމަރު ފެއްޓެވީ 2028 ގެ ކެމްޕެއިން

އުމަރު 2028ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ފަށައިފި!

އުމަރު 2028 އަށް ކެމްޕޭން ފަށައިފި!

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކާ ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން: އުމަރު