ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރަނީ!؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ރާއްޖެ އޮންނާނެ: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ހައްގު ނޫން ފައިސާއެއް ނުނަގަން: ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ

ފަތުރާފައިވަނީ ދޮގު ހަބަރެއް:ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ