މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ކޯޓު އަމުރަށް ދޫކޮށްލައިފި

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އައްޔަން ކުރާ ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ ސައީދު

އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި، ހައްޔަރުކޮށްގެން ނަމަވެސް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން އެދެފި

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ޑީއާރުޕީގެ މިރޭގެ މުޒާހަރާގައި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑީއާރުޕީ އަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، މިރޭގެ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އަބްދުﷲ އަބްދުއް ރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ އޭސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ އިންޓަވިއު: "އަޅުގަނޑު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ފުލުސް ކޮމިޝަނަރާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުންނަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ ކޮމިޝަނާގެ ވަޒީފާ ގެއްލޭ ހިސާބުން"

ބައެއް ބޭނުންތަކުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފާނެ! އެކަން ހާސިލު ވުމުން އަނެއްކާ ވެސް ތިބޭނީ އިދިކޮޅުގައި: އަބްދުﷲ އަބްދުއް ރަހީމް

ގާމާދޫ ޖަލު ސަރަހައްދުން ފެނުނު މިނިކަށީގެ ތަހުގީގު: އެ ކަށިތައް ވ. ކެޔޮދޫ އަބްދުﷲ އަނީސްގެ އުމުރާ ދިމާވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ޑީއާރްޕީއަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ތަސްމީންގެ ފަހަތުގައި އެއް އަމާޒަކަށް ދަތުރު ކޮށްގެން: އަބްދުﷲ ޝާހިދު