އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ފުލުހުން ފޮނުވި ޗިޓުގެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބާއްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން: ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިންގާ ކަންކަމާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަސް ވަކީލަކު އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު: ރައީސް އޮފީސް

ގާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބައި އަބްދުﷲ ގާޒީ މިނިވަންކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން: ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދޭ: ވަކީލުން

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުން: ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދޭ: ވަކީލުން

ޑރ. ޖަމީލާއި އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ބޭރުގެ މިޝަންތަކަށް ދިނުމަށް ލަންކާ އަށް

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައި ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ކެންސަލްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވައި ބިރުދައްކަން: އިދިކޮޅު ޕީޖީ